Брави

Начало » Брави

Какво трябва да знаем преди да закупим брави?

Бравите се делат най-общо на два вида – основни брави и допълнителни брави. Основните брави сами по себе си се делят на няколко вида:

  • Секретни брави – комбинират се със секретни ключалки и се използват за входни врати, където е необходимо по-сигурно и добро заключване.
  • Обикновенни брави – това са брави които се заключват с обикновен ключ и се поставят на вътрешни помещения където не се изисква висока сигурност на заключване.
  • Сервизни брави – това са брави чиито предназначение е да се поставят на „сервизни“ или „мокри“ помещения като бани и тоалетни. Те са констроирани така че за тях не е необходим ключ за заклюзване и отключване ,а този процес се осъществява чрез специални сервизни шилдове (дръжки).
  • Касови брави – този тип брави не се нуждаят от отделен механизъм за заключване, защото при тях този механизъм е вграден в самата брава и върви в комплект с ключовете. Тези брави са доста разпространени и това ги прави по-привлекателни  в битовите кражби ,за това започна масова замяна на касовите брави.
  • Брави за PVC И АL дограма. Характерното при тях е, че са по-тесни от до сега изброените брави поради спецификата на профила, в който се вграждат.

 
Друг вид брави са Допълнителните брави. Те се поставят над или под основните брави и служат за допълнително подсигуряване на вратите. От тях също има два вида – касови и секретни. От съществена важност е и опцията за обръщане на езика на бравата в зависимост от това каква е вратата и на къде се отваря. По-голямата част от съвременните брави позволяват това обръщане на езика без разглoбяване на бравата и само за няколко секунди.